Suomeksi | På svenska | In English | Historiaa | Jäsenyys | Documents | Käännökset | UUTISET

Ordo Templi Orientis
Suomi
 

RAUHA,
SUVAITSEVAISUUS,
TOTUUS

Tervehdys kaikille
kolmion kärjille

Tee mitä tahdot on oleva koko Laki.

Kirjaimet O.T.O. tulevat latinankielen sanoista Ordo Templi Orientis, mikä kääntyy Idän Temppeliritareiden (tai temppelin) sääntökunnaksi. O.T.O. on ulkoinen theleminen järjestö, joka on pyhitetty yksilön vapauden turvaamiseen ja edistämiseen valossa, viisaudessa, ymmärryksessä, tiedossa ja voimassa rakkauden, rohkeuden ja järjen kautta, universaalin veljeyden pohjalta.

O.T.O. on ensimmäisen vanhan aikakauden järjestöistä, joka hyväksyi Aleister Crowleyn vuonna 1904 E.V. vastaanottaman Lain Kirjan. Tämä kirja julistaa uuden aikakauden koiton inhimillisessä ajattelussa, kulttuurissa ja uskonnossa. Tämä uusi aikakausi nousee yhdestä ylimmästä käskystä: Theleman laista, joka on Tee mitä tahdot. Tätä ei tule tulkita luvaksi antautua jokaiselle ohimenevälle oikulle, vaan jumallalliseksi mandaatiksi Todellisen Tahdon ts. elämän toden tarkoituksen löytämiseksi ja sen toteuttamiseksi; antaen toisten tehdän saman omilla ainutlaatuisilla tavoillaan.

Tässä prosessissa käytetyt menetelmät ja käytännöt ovat lukuisia ja vaihtelevia, vaikka ne ryhmitetäänkin yhden yleistermin alle. Tämä termi on "Magiikka". Mitä hyvänsä tekoa mikä ei ole kohdistettu Todellisen Tahdon löytämiselle ja toteuttamiselle pidetään pahansuopana ja "mustana magiana". Tähän kuuluu puuttuminen kenen hyvänsä toisen yksilön oikeuteen löytää ja toteuttaa oma Todellinen Tahtonsa.

O.T.O. sisältää myös spesifisesti liturgisen haaran, Ecclesia Gnostica Catholican (E.G.C.) tai suomeksi, Gnostilais-katolisen kirkon, jonka tärkein rituaali on Gnostinen Messu. E.G.C. juhlistaa myös vuotuisia juhlapyhiä, suurimpia yksilön elämän käännekohtia ja muita uskonnollisia toimituksia. Jäsenyys E.G.C.:ssä saadaan kasteen ja konfirmaation kautta. Hyvämaineiset O.T.O. jäsenet voivat hakea papillista vihkimystä E.G.C.:stä. Monet O.T.O. paikallisosastot juhlivat Gnostista messua säännöllisesti, eikä siihen osallistuminen yleensä vaadita muodollista jäsenyyttä järjestössä.

O.T.O. on pitkään toiminut läheisessä yhteistyössä A∴A∴:n kanssa, joka on se järjestö, joka ensimmäisenä julisti Theleman lain maailmalle. A∴A∴ on yksilöjäsenten henkilökohtaisen kehityksen edistämiseen pyhitetty opetus- ja vihkimysjärjestelmä. A∴A∴:n kaikki palvelut ovat ilmaisia, eikä se järjestä mitään sosiaalisia tapahtumia. Vaikkakin nämä kaksi järjestöä ovat hyvin erilaisia, O.T.O. on usein auttanut A∴A∴:ta niissä käytännön asioissa, jotka eivät lukeudu sen luonteeltaan puhtaasti hengelliseen tehtävään.

O.T.O. toimii tätänykyä parissakymmenessä eri maassa ympäri maailmaa, ja aktiivijäseniä sillä on yli 4 000. O.T.O. toimii Theleman laajan kontekstin sisällä veljellisenä, vihkimyksellisenä, sosiaalisena sekä opetuksellisena uskonnollisena järjestönä.

Rakkaus on laki, rakkaus tahdon alla.


This site is maintained by Ordo Templi Orientis Finland, which assumes full responsibility for its content.


Copyright © 1997–2017 Ordo Templi Orientis

The O.T.O. Lamen, the name "Ordo Templi Orientis" and the letters "O.T.O."
are registered trademarks of Ordo Templi Orientis.